طرح درس زبان انگلیسی کلاس سوم راهنمایی

درس چهارم 

بخش Patterns  ( ساختار های دستوری  )     

برای خواندن این طرح درس - که بر اساس  یکی از روش های تدریس فعال مشارکتی نوشته شده است

می توانید به وبلاگ گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره ی راهنمایی شهرستان دیّر  مراجعه کنید :( http://englishgroupd.blogfa.com  )

Lesson Plan 

نوشته شده توسط ب-رسولی زاده (دبیر زبان راهنمایی دیّر ) در سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ ساعت 23:15 | لینک ثابت |